Search form

लूका 1:77

77तमा खोकी खोरो मीतिवी दिक्‍पा पङ्‍नी तिवाला थर्वा ङ्‍येकिवी सिरुप रिक्‍पा ख्‍युरुङ लोप्‍कितो।