Search form

लूका 10:11

11‘ङ्‍यिरा काङ्‍बाला कोवु दी ग्‍येसाकी थल्‍दुक ति ख्‍यिरा तेन्‍दोकला र्‍हुनी ज्‍योकिन। यिने कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप चिप्‍ला राङ वा वे सिरुप ति ख्‍यिरा हाक्‍कोवा की।’ सिनी सी।