Search form

लूका 10:38

येशू मार्था ताङ मरियमला ठेतुप

38तमा येशू ताङ खोकी लोमातिवा डोयी कितुप पेला युल यीला लेप्‍सुङ। ती युलला मार्था सिरुप पुम्‍पेजा यीकी खोतिवाला खोरो खाङ्‍बा गासो शुसुङ।