Search form

लूका 11:28

28ती थोनी येशूकी सुङ्‍सुङ, “बोरु कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङ्‍येन्‍नी ती सुङला युकुपतिवा के मोलाम थोपुप यिनो।”