Search form

लूका 11:53

53तमा येशू ती खाङ्‍बा नेसुर थेन्‍दुप पेला यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ फरिसीतिवी खोकी तेन्‍दोकला कशेन क्‍येन तेरुप नोनी खोला टिवा बङी ग्‍यप्‍सुङ।