Search form

लूका 12:11

11चो पेला मीतिवी ख्‍यिराङला यहूदी छ्‍योखाङ ताङ ग्‍येला कितुपतिवा ताङ ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवी दोङ्‍ला क्‍योल्‍गिवे, ती पेला ख्‍यिरा चुक सि गोकिवी, याङ्‍ना काङ सि गोकिवी सिनी पप माकी।