Search form

लूका 12:7

7मङ ख्‍यिरा ति याङ गोकी र्‍हे ङ्‍येङ्‍मा यी साङ कोन्छ्‍योककी ङोनी ज्‍याङ वे, तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ ज्‍यिवा माकी। ख्‍यिराङ याङ ती बङी वोतुप बन्‍गिरीतिवा सिनाङ मङ खक्‍छ्‍येवु वे।”