Search form

लूका 13:31

येशू यरूशलेमकी थोक्‍ला सेम्‍दुक क्‍यावु

(मत्ती २३:३७-३९)

31ती पेला राङ ललाइ फरिसीतिवा येशूकी चाला वानी, “देसुर थेन्‍नी यम्‍बा दासाला फेप। हेरोदकी ख्‍युरुङला सेतुप छोल्‍गिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।