Search form

लूका 16:22

22ज्‍युक्‍ला ती लाङ्‍साप ति शिसुङ, शिसिमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी तीला अब्राहामकी चाला खुर्नी गाल्‍सुङ। ती मी छ्‍युक्‍पु तिङ शिनी मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ।