Search form

लूका 16:29

29यिने अब्राहामकी सिक्‍यासुङ, ‘तिवी मुला याङ मोशा ताङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा वे, तुक क्‍यानी तिवी ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍शी।’