Search form

लूका 17:2

2दी छ्‍युङातिवी पर्ला मिरा च्‍यिकला दिक्‍पा कि ज्‍यितुप सिनाङ बोरु तीकी ज्‍यिङ्‍बी लोला लाकुर ग्‍येर्पु रानी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला क्‍युरुप ति तीकी थोक्‍ला ल्‍यामु गिवी।