Search form

लूका 17:29

29तमा लोत सदोम नेसुर थेन्‍दुप छेर्मु देवाच्‍येन नेमा मे ताङ तुसोक ग्‍यप्‍नी तेरीला ना ताङ्‍सुङ।