Search form

लूका 18:24

24तीकी सेम्‍दुक क्‍यावु थोङ्‍सिमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “मी छ्‍युक्‍पुला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला शुकुप छासे कले वे,