Search form

लूका 18:7

7काङ कोन्‍छ्‍योकला ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या गोङ्‍बा शोप खोरे पेतुपतिवी थोक्‍ला खोकी ठिम फिमु क्‍या नङ्‍गिवी रो?