Search form

लूका 19:26

26तमा ज्‍यिन्‍दाककी सिक्‍यासुङ, ‘ङ ख्‍यिराङला सिरिन, सी लोला नोके, तीला मङ ल्‍हक्‍पा थोप्‍किवी। तमा सी लोला मेवे, तीकी लोला वोतुप तिङ ठोकिवी।