Search form

लूका 19:38

38“चोवोकी मिङला फेपुप ग्‍येल्‍वु ति छासे मोलाम थोपुप यिनो!

देवाच्‍येनला लोदिमु वुङ्‍शी!

तेरी सिनाङ चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योकला मोवा वुङ्‍शी!”