Search form

लूका 20:14

14यिने पिज्‍यिङ्‍बातिवी तीला थोङ्‍सिमा खोप्‍राङ पर्ला दुक सिनी ताम्‍ङे क्‍यासुङ, ‘दी याङ ज्‍यिन्‍दाककी अंश थोप छ्‍योवु यिन, दीला दाक्‍पु सेतुप, तमा तीकी अंश तिङ दाक्‍पुला राङ च्‍युङ्‍गिवी।’