Search form

लूका 20:30

30तमा पिन माहिला तीकी खोरो छाम ताङ मुला जेन्‍दी क्‍यासुङ।