Search form

लूका 21:29

अन्‍जीरकी दोङ्‍बु नेसुर येन्‍देन

(मत्ती २४:३२-३५; मर्कूस १३:२८-३१)

29ती ज्‍युक्‍ला येशूकी तिवाला दी पे च्‍यिक शेन नाङ्‍सुङ; “अन्‍जीरकी दोङ्‍बु ताङ यम्‍बा तेरी दोङ्‍बुला ल्हो।