Search form

लूका 21:33

33स ताङ नाम ति तोर्नी डिवी, यिने ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङेतिवा ति नाम्‍साङ तोर्नी मोडोवी।”