Search form

लूका 22:18

18ङ ख्‍यिराङला सिरिन, त कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप माङुवा सेक ङ येलुङ गुन्‍डुम दोङ्बी डेलु नेमा जोवु मुथुङ।”