Search form

लूका 23:31

31दोजो दोङ्‍बु ङोर्मु वोतुप पेला साङ तुकै किसिन दोङ्‍बु कम्‍बुप पेला याङ काङ च्‍युङ्‍गी ताङ?”