Search form

लूका 24:37

37तमा तिवा र्‍हेन्‍डीला के थोङ्‍गुप यिन्‍दे नोनी ज्‍यिवा लानी पार्सुङ।