Search form

लूका 24:48

48ख्‍यिराङ ति ती तेरी ताम्‍ङेतिवी पङ्‍बु यिनो।