Search form

लूका 4:38

येशूकी मी बङीला टेक च्‍यितुप

(मत्ती ८:१४-१७; मर्कूस १:२९-३४)

38ती ज्‍युक्‍ला येशू यहूदी छ्‍योखाङ नेमा थेन्‍नी सिमोनकी खाङ्‍बा फेप्‍सुङ। ती पेला सिमोनकी यिवी ति छासे छा ग्‍यप्‍नी नानोक। तमा मीतिवी “तीला टेक च्‍यी।” सिनी येशूला गोङ्‍बा शुसुङ।