Search form

लूका 7:25

25ती मिसिन यम्‍बा काङ ल्‍हापला थेन्‍दुप? काङ मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍दुप मीला? मिन, मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍नी छासे किर्मु क्‍यानी देतुपतिवा याङ ग्‍येल्‍खाङला राङ दे वे।