Search form

लूका 7:9

9ती ताम्‍ङे थोनी येशू हलेवा क्‍यासुङ, तमा ग्‍युर्नी खोरो तिङ्‍ला तिङ्‍योकुप मी माङ्‍छ्‍योकला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला सिरिन, इस्राएलकी मीतिवी पर्ला साङ दुका तेपा रम्‍बु वोतुप मी याङ ङे त सेक माथोङ वे।”