Search form

लूका 8:7

7तमा ललाइ सेन ति छेर्माङ दोङ्‍बी पर्ला ख्‍येल्‍नी छेर्माङ दोङ्‍बु साङ मुला राङ ग्‍या वानी तीला सेप्‍सुङ।