Search form

लूका 9:35

35तमा मुक्‍पी पर नेमा दुक सिरुप वोरु यी ग्‍यप्‍सुङ, “दी ति ङे पेतुप पुज्‍युङ यिन। ख्‍यिराङ दीकी सिक्‍यावु ति ङ्‍येना।”