Search form

मर्कूस 10:45

45च्‍यिलासिसिन ङ मी पुज्‍युङ ति खोरुङला शब्‍ज्‍यी लङ्‍गुपला वावु मिन, यिने मीतिवाला शब्‍ज्‍यी कितुपला वावु यिन। तमा मी मङ्‍मुला थर ज्‍यितुपला खोरो मिजी तेरुपला वावु यिन।”