Search form

मर्कूस 10:46

येशूकी बारतिमैला मिक थोङ थुपुप जोवु

(मत्ती २०:२९-३४; लूका १८:३५-४३)

46तमा येशू लोमातिवी मुला यरीहो ग्‍येसाला फेप्‍सुङ। खोतिवा मी मङ्‍मु ताङ मुला ती ग्‍येसा क्‍युर ज्‍याक्‍नी फेप्‍सालेन्‍सिन तिमैकी पुज्‍युङ बारतिमै सिरुप मिक मोथोङ्‍गुप ति लामला लोङ्‍यिन सिरा देन्‍नोक।