Search form

मर्कूस 10:48

48मी मङ्‍मुकी तीला खरक्‍पा दे सिनी वोरु तेन्‍सिनाङ तीकी मङ ल्‍हक्‍पा थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ, दाऊदकी सेवु येशू, ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की!” सिनी सिक्‍यासुङ।