Search form

मर्कूस 10:51

51तमा येशूकी तीला टि नाङ्‍सुङ, “ख्‍योरो थोक्‍ला ङे काङ कितुप?” ती मिक मोथोङ्‍गुप तीकी खोला “गेकेन, ङे मिक थोङ थुपुप डोशी।” सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।