Search form

मर्कूस 10:7

7तुक क्‍यानी मीकी खोरो फमाला क्‍युर ज्‍याक्‍नी खोरो पेर्मी ताङ मुला थिन्‍नी देकिवी।