Search form

मर्कूस 11:12

येशूकी अन्‍जीरकी दोङ्‍बुला मोताप तपुप

(मत्ती २१:१८-१९)

12ती सला तीला येशू ताङ खोकी लोमातिवा बेथानिया नेसुर लोक्‍नी फेपुप पेला खोला ल्‍होवा लानोक।