Search form

मर्कूस 11:19

19नाम र्‍होसिमा खोतिवा ती ग्‍येसा नेसुर थेन्‍नी फेप्‍सुङ।