Search form

मर्कूस 12:19

19“गेकेन, मोशाकी दाक्‍पुला टिवु ठिमकी नाङ्‍ला ‘मी ललाइकी ति अच्‍यु ति पेजा माच्‍युङ्‍वा क्‍यानी शिनी तीकी पेर्मी लुसुङ सिसिन तीकी नुप तीकी छाम तीला लानी खोरो अच्‍यी थोक्‍ला गिपा फेल ज्‍यि गोकिवी।’ सिनी सिक्‍यानोक।