Search form

मर्कूस 13:26

26ती पेला मीतिवी ङ मी पुज्‍युङला ओङ ग्‍येर्पु ताङ मोवा थोप्‍नी नामगी मुक्‍पी खला वुङ्‍गुप थोङ्‍गिवी।