Search form

मर्कूस 14:23

23ती ज्‍युक्‍ला खोकी कोरा लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा तिवाला नाङ्‍सुङ। तमा तिवा तेरीकी ती कोरा नेमा थुसुङ।