Search form

मर्कूस 14:28

28यिने ङ शेप ने सेन्‍बु लासिमा ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला के गालीलला डोयिनो।”