Search form

मर्कूस 14:59

59यिने तिवी बिन्‍दुप पङ्‍बु साङ माडिक।