Search form

मर्कूस 2:12

12खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मी ति खोक लानी शार्क्येक तेरी मीतिवी थोङ्दाङला खोरो सप्‍तेन खुर्नी गाल्‍सुङ। तमा ते वोतुप मीतिवा तेरी छासे हलेवा क्‍यानी, “दुका लाका याङ ङ्‍यिरा नाम्‍साङ माथोङ!” सिनी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ।