Search form

मर्कूस 2:21

21“सी साङ मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बाला ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा मग्‍यकिवी। ग्‍यप्‍सिन ती ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा तीकी मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बा ति गोमी सिनाङ मङ रल ज्यिकिवी।