Search form

मर्कूस 3:2

2ते वोतुप मीतिवा ललाइकी खोला क्‍येन तेरुप नोनी ङासोप ङ्‍यिमाला खोकी ती मी तीला टेक ज्‍यिकिते यिन्‍दे सिनी चिवा क्यानी देसुङ।