Search form

मर्कूस 4:21

दिप्‍लीकी पे

(लूका ८:१६-१८)

21तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “सी दिप्‍ली च्‍येनी शोमकी वोक्‍ला याङ्‍ना ठीकी वोक्‍ला ज्‍योकिवी रो? काङ ती ति च्‍योक्‍ची खला मोज्‍योकिवी रो?