Search form

मर्कूस 4:29

29ङ्‍यिमा छोसिमा शार्क्येक तीला ङकिवी, च्‍यिलासिसिन तीला ङकुप पेला लेप्‍सुङ।”