Search form

मर्कूस 6:33

33यिने मी मङ्‍मुकी खोतिवा फेपुप थोङ्‍सिमा खोतिवाला ङो शेनी युल बङी नेसुर टिम्‍बु टिम्‍बु युनी खोतिवा सिनाङ गोमाला ते लेप्‍सुङ।