Search form

मर्कूस 6:51

51तमा खो तिवा वोतुप टुला जेसिमा लुङ ति छ्‍याक्‍सुङ। ती थोङ्‍नी लोमातिवा छासे हलेवा क्‍यासुङ।