Search form

मर्कूस 6:53

येशूकी गनेसरेतला नेर्पु टेक च्‍यितुप

53येशू लोमातिवी मुला ग्‍येम्‍छो शानी गनेसरेत युलला लेप्‍सिमा टु ति ग्‍येम्‍छोकी गारीला तानी ज्‍याक्‍सुङ।