Search form

मर्कूस 7:9

9लोङ खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ख्‍यिरा लुक्‍सु तेन्‍दुपला कोन्‍छ्‍योककी क ति जोल्‍हमु क्‍यानी क्‍युर्नी ज्‍योकिनोक।